Sök produkt

Produktkategorier​

  • Alla kategorier

  • Aktuella kategorier

  • 3 år, förvaras torrt och svalt. Fruktcocktail i öppnad burk förvaras kylt i annan förslutet kärl, ej metall. Då hållbar 1-3 dagar.