Sök produkt

Produktkategorier​

  • Alla kategorier

  • Aktuella kategorier

  • 3 år. Förvaras torrt och svalt i rumstemperatur, ej i direkt solljus. Öppnad burk (oliverna täckta med lag) förvaras kylt (1-5°C) , då hållbara ca 15 dagar.