Sök produkt

Produktkategorier​

  • Alla kategorier

  • Aktuella kategorier

  • Bruten förpackning förvaras kylt (< 8°C) max 2-3 dagar. Hållbar ca 1 vecka i kyl vid förvaring i annan försluten behållare, ej metall. (Lukta och smaka).