Sök produkt

Produktkategorier​

  • Alla kategorier

  • Aktuella kategorier

  • Förvaras i rumstemperatur (4-32°C). Öppnad burk förvaras försluten i kyl (< 7°C) då hållbar 14 dagar. Får ej frysas.