Sök produkt

Produktkategorier​

  • Alla kategorier

  • Aktuella kategorier

  • Förvaras torrt och svalt 8-21°C. Tomater i öppnad burk förvaras kylt i annat förslutningsbart kärl, då hållbart 1-3 dagar.