Sök produkt
Säkra Varje Unge

Säkra Varje Unge

Vi på GG Handel stöttar stiftelsen Säkra Varje Unge.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och grooming genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen!

Stiftelsen Säkra Varje Unge förser barn, ungdomar och vuxna med gratis seminarier samt utbildningsmaterial till skolor för att sprida information om brott online. Detta leder till en ökad förståelse och en ökad handlingsberedskap, vilket inte bara fungera i förebyggande syfte utan även som stöd till barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utnyttjade, kränkta eller utsatta på nätet.

Läs gärna mer på sakravarjeunge.se

Säkra varje unge